Het S-peil

Dat we zo energiezuinig moeten wonen is zo langzamerhand bij alle Vlamingen wel doorgedrongen. Ook de Vlaamse overheid doet een duit in het zakje door verschillende eisen te stellen betreffende de isolatie van woningen. Zo geldt vanaf 1 januari 2018 voor alle nieuwe eenheden het zogenaamde S-peil. Het is één van de metingen waarmee de energieprestaties van een nieuwe woning wordt weergegeven en dat aan de gestelde eisen moet voldoen.

Wat is het S-peil?

Het S-peil klinkt geheimzinnig, maar betekent niet meer dan het ‘schilpeil’. Met schil wordt hiermee bedoeld de schil van de woning, zoals het dak en de wanden. Het S-peil geeft aan hoe energievriendelijk of juist onvriendelijk de woningschil is. Het gaat hierbij niet alleen om de isolatie die warmte moet binnenhouden op de koude winterdagen, maar ook hoe goed de woningschil beschermt tegen de warmte van buitenaf op hete dagen. Beide vormen worden samengevat tot één totale energie kengetal waarmee de waarde van de totale woningschil wordt aangegeven.

Hoe het S-peil interpreteren?

Het is van belang dat het S-peil zo laag mogelijk is. Een zo laag mogelijk S-peil geeft aan dat er maar weinig energie nodig is om de temperatuur op peil te houden met zo energiezuinig mogelijke middelen. Het S-peil geldt per wooneenheid, dus een woning, een appartement, maar dus niet een totaal appartementsgebouw.