Isolatiewaarde

Wanneer je een huis gaat (ver)bouwen is het zeer verstandig om de isolatiewaarde in de gaten te houden. Er zijn op dit gebied verschillende aspecten te onderscheiden zoals de isolatiewaarde van materiaal dat gebruikt wordt, maar ook van een bepaald constructiedeel of zelfs van het hele huis. Voor ieder van deze aspecten gelden weer andere berekeningen en uitdrukkingen. Overigens betekent dat niet dat deze aspecten geen invloed op elkaar hebben. De waarde van het isolatiemateriaal heeft bijvoorbeeld altijd invloed op de isolatiewaarde van het constructiedeel.

Verschillende soorten isolatiewaarden

Er zijn verschillende soorten isolatiewaarden te onderscheiden. Wanneer je jezelf bezig gaat houden met de isolatiewaarde van je huis is het verstandig om de verschillende soorten isolatiewaarden te bespreken.

R-waarde

De R-waarde geeft het isolatievermogen van het materiaal aan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het isolatievermogen van dubbele beglazing maar ook aan daken, vloeren en muren. Het gaat hierbij om het isolatievermogen van diverse aspecten. Wanneer de R-waarde hoog is, betekent dit dat er sprake is van goed isolerend materiaal. Bij het berekenen van de R-waarde wordt het materiaal en de dikte meegenomen. Wanneer je een premie of subsidie wil aanvragen, is de R-waarde ook van groot belang.

K-waarde

Wanner we spreken over de globale isolatiewaarde van je huis, wordt er gebruik gemaakt van de K-waarde. Deze waarde verschaft informatie over de mate waarin er sprake is van warmteverlies in huis door de vloer, het dak en de muren. De K-waarde moet zo laag mogelijk zijn. Hoe lager deze waarde, hoe minder warmte er in het huis verloren gaat. Wanneer huizen nieuw gebouwd worden, moet de K-waarde minimaal k45 zijn. Verder moet een nieuwbouwwoning ook voldoen aan de EPB-wetgeving. Deze wet baseert zich op de K-waarde.

RC-waarde

Van plan om een product aan te schaffen dat beschikt over meerdere isolatielagen? In dat geval is de RC-waarde erg belangrijk. Omdat de diverse lagen elkaar namelijk versterken, is het van belang om de totale isolatiewaarde te weten. Dat wordt uitgedrukt in RC-waarde. Het is de totale som van de verschillende R-waarden. In het geval van RC-waarden geldt: hoe hoger, hoe beter!

U-waarde

De U-waarde geeft aan hoeveel warmteverlies er per vierkante meter plaatsvindt in een seconde. Het gaat daarbij om een specifiek constructieonderdeel zoals bijvoorbeeld een dak, raam of muur. Belangrijke variabelen bij het berekenen van de U-waarde zijn het type materiaal dat gebruikt wordt en de dikte. Hoe lager de U-waarde, hoe hoger de isolatiewaarde.

Lambda

De Lambda-waarde is van groot belang om te bepalen hoe isolerend het materiaal precies is. Met de Lambda waarde wordt er vastgesteld hoe goede de warmtegeleiding van de verschillende materialen precies is. Eigenlijk is Lambda de basis van alle andere waarden. Je hebt de Lambda waarde nodig om de andere waarden te berekenen. Wanneer er sprake is van een lage Lambda-waarde, gaat er weinig warmte verloren en kunnen we dus spreken van een goede isolatie.

Conclusie

Bij vrijwel alle waardes geldt dus: hoe lager, hoe beter qua isolatie. Alleen bij de R-waarde is dat andersom. Wanneer een gebouw goed geïsoleerd is, ervaar je daar zelf meer comfort van en natuurlijk ga je dat ook aan de energierekening merken. Verder draag je een belangrijk steentje bij aan een beter milieu. Wanneer een woning echter niet geïsoleerd is, kan er flink veel warmte verloren gaan door de muren, de vloer, het dak en de ramen. Hoe beter de isolatie van een huis, hoe minder verwarming er nodig is!

Passief huis: wat zijn de benodigde isolatiewaarden

Het is natuurlijk fijn om te weten wat nu precies de benodigde isolatiewaarden zijn. Voor een passiefhuizen bijvoorbeeld. Dit zijn huizen waarbij de isolatie is doorgedreven. Ze verbruiken weinig energie vanwege de lage energieaanvraag met betrekking tot verwarming en koeling. Meestal wordt er niet meer dan 15 kWh/per vierkante meter per jaar gebruikt. Bij passiefhuizen bedraagt het isolatiepeil tussen de K10 en de K20. Ook hebben deze huizen een bepaald streefdoel wat de U-waarde betreft. Het gaat hierbij om 0.15 W/m2K of minder voor de vloeren, daken en muren. Bij de ramen geldt een maximum van 0.8 W/m2K. Overigens is de luchtdichting van passief huizen uitstekend te noemen. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van zonne-energie dat gecombineerd wordt met de juiste wijze van ventileren. Daardoor blijft de warmte behouden en is het zelfs niet nodig om een traditioneel verwarmingssysteem te gebruiken.

Strenge eisen

Overigens worden er vandaag de dag strenge eisen gesteld bij nieuwbouwwoningen op dit gebied. Omdat er rekening gehouden moet worden met het milieu stelt overheid op het gebied van thermische isolatie bepaalde voorwaarden bij ieder nieuw huis dat gebouwd wordt. Alle nieuwbouwwoningen dienen bijvoorbeeld een minimale isolatiewaarde van K45 te hebben. Om deze waarde te bereiken wordt het hele huis goed geïsoleerd. Daarbij hoef je niet alleen te denken aan de muren, maar ook aan de ramen, deuren en het dak. Ook het isoleren van koudebruggen is een zeer effectieve wijze om de benodigde isolatiewaarde te bereiken. Dit kan onder meer door te zorgen dat bewegende delen van de beglazing goed worden afgedicht met daarvoor geschikt materiaal. Wanneer je erin slaagt om een buitenschil goed te isoleren, zal de isolatiewaarde direct behoorlijk stijgen en dat levert dus behoorlijk veel energiebesparing op.