Bestaande spouwmuur isoleren: werkwijze en prijzen

Het isoleren van spouwmuren behoort tot één van de populairste isolatie maatregelen. Met de isolatie van een spouwmuur kunnen woningen goed geïsoleerd worden, waarbij veel energie bespaard kan worden. Dit is goed voor het milieu, maar het kan de bewoners ook helpen om flink op de energiefactuur te besparen. De investering in het isoleren van bestaande spouwmuren kan ook nog redelijk snel terugverdiend worden door de premie die de Vlaamse overheid biedt voor het isoleren van bestaande spouwmuren. Deze premie kan de prijs voor isoleren of na-isoleren flink naar beneden brengen.

Welke spouwmuren zijn geschikt voor na-isolatie?

Spouwmuren waren tot de jaren 20 van de vorige eeuw nog niet standaard. Woningen waren voornamelijk voorzien van enkel een enkele muur of eventueel een buitenmuur met een binnenmuur. Regen sloeg dan tegen de buitenmuur aan en vocht kon gemakkelijk naar binnen trekken. Vanaf de jaren 20 werden steeds meer woningen en gebouwen voorzien van spouwmuren. Een spouwmuur bestaat uit een buitenmuur en een binnenmuur, met een open ruimte ertussen, de zogenaamde spouw. De spouw bestaat enkel uit lucht en voorkwam dat vocht van buiten naar de binnenmuren kon trekken. Hoewel de lucht in de spouw voor een bepaalde mate van isolatie zorgden, is het geen stilstaande lucht. De luchtstroom in de spouw kan nog steeds zorgen dat kou de woning in komt. Vanaf de jaren 70 werd de spouw in vele woningen die toen gebouwd werden geïsoleerd en vanaf de jaren 80 was het aanbrengen van isolatiemateriaal in de spouwmuur standaard voor nieuwbouwwoningen.

Het na-isoleren van spouwmuren geldt dan vooral voor woningen die voor de jaren 80 zijn gebouwd en waar de spouw nog niet voorzien is van isolatie. Dit wordt door de Vlaamse overheid ook gestimuleerd met een premie. Wel moet er rekening gehouden worden voordat de isolatie van de spouw kan plaatsvinden. Er moet namelijk bepaald worden of de spouwmuren geschikt zijn voor isolatie. Zo mag de spouw aan de binnenzijde niet voorzien zijn van een dampremmende laag, zoals dampremmende verf of bakstenen die geglazuurd zijn. Vocht kan anders niet goed weg en kunnen er vochtproblemen ontstaan. Een isolatiespecialist zal dan ook voor de na-isolatie een endoscopisch onderzoek uitvoeren. Met een camera wordt er in de spouw gekeken of de muren niet beschadigd zijn en of de spouw breed genoeg is om isolatie en isolatiematerialen aan te brengen.

Werkwijze

Bij isoleren van bestaande spouwmuren kan gebruik gemaakt worden van verschillende isolatiematerialen. Logischerwijs kan er bij na-isolatie geen gebruik gemaakt worden van isolatiematerialen, dus er zal gekozen moeten worden voor andere soorten spouwmuurisolatie. Bij de meeste isolatiewerken voor het na-isoleren wordt dan gekozen voor purschuim, glaswol of polystyreen korrels. Welk isolatiemateriaal gekozen is afhankelijk van de soort en de staat van de spouwmuren. Er zullen in de buitenmuren gaten geboord worden, waarna het gekozen isolatiemateriaal in de spouwmuur gespoten of geblazen zal worden.

spouwmuur isoleren glaswol

Isolatiespecialisten zullen een spouwmuur isoleren volgens vastgelegde normen en procedures voor het isoleren van bestaande spouwmuren. Hierin staan onder andere de isolatiewaarden waaraan isolatiematerialen aan moeten voldoen vermeld en hoe dik isolatiematerialen voor bepaalde spouwmuren moeten zijn. Om er zeker van te zijn dat de spouwmuur isoleren op correcte wijze is uitgevoerd zal na de isolatiewerken met een warmtecamera in de spouwmuur gekeken worden of het isolatiemateriaal correct is aangebracht en er voldoende isolatiemateriaal gebruikt is. Bij bepaalde overgangen tussen binnen- en buitenmuren kan zich specie ophouden waardoor isolatiematerialen de spouwmuren niet voldoende kunnen dekken.

Spouwmuur isoleren prijs

De prijzen voor een spouwmuur isoleren of een bestaande spouwmuur isoleren hangen van enkele factoren af. Het aantal vierkante meters aan spouwmuur wat geïsoleerd moet worden speelt een belangrijke rol. Ook de moeilijkheidsgraad van spouwmuren in bepaalde woningen zal de prijs opdrijven. Hoe lastiger het is om een spouwmuur van binnen te bereiken, des te hoger ook de prijs van de isolatiewerken. Ook eventuele vochtproblemen kunnen voor hogere prijzen zorgen. Het is dan belangrijk om het vocht uit de spouwmuur te krijgen, want vocht en isolatiemateriaal gaat niet samen. Als vocht in contact komt met isolatie, zal het isolatiemateriaal zijn isolatiewaarde verliezen. Vochtproblemen moeten voor het isoleren dus opgelost worden, alvorens er met isolatiewerken gestart kan worden. Hiervoor zal een specialist ingeschakeld moeten worden die problemen met vocht kan oplossen en ook daarvoor zal een prijs betaald moeten worden. De prijs voor de meest gebruikte isolatiematerialen voor de spouw vind je terug in dit artikel.

Is de spouwmuur in dusdanig slechte staat, dan zal er ook rekening gehouden moeten worden dat de prijzen verder kunnen stijgen om reparatiewerken uit te laten voeren. Het isoleren kan enkel bij spouwmuren die in goede conditie zijn. Woningen zullen anders nog last krijgen van vocht of tocht, doordat er koudebruggen kunnen ontstaan. Ten slotte is het soort gebruikte isolatiemateriaal van invloed op de prijs bij een spouwmuur isoleren. Er is een overzicht van de prijzen van de verschillende soorten isolatiematerialen.

Een bestaande spouwmuur isoleren heeft een gemiddelde prijs van ongeveer € 15,- tot € 30,- per vierkante meter. Hierbij speelt ook mee, dat de prijzen die een isolatiespecialist vraagt voor manuren onderling kan verschillen. Het loont dus om bij verschillende isolatiespecialisten offertes op te vragen en de prijzen met elkaar te vergelijken.

spouwmuur isoleren prijs

Kosten spouwmuurisolatie snel recupereren dankzij premie

Een spouwmuur isoleren bij oudere woningen wordt door de Vlaamse overheid gesubsidieerd met een premie. Dit gebeurt via de netbeheerder. Met de premie kan de aanvrager de prijzen die met het isoleren van de spouwmuur gemoeid zijn drastisch verminderen en daarmee ook de terugverdientijd inkorten. De prijs voor de ontvangen premie ligt in 2018 op € 5,- per vierkante meter. Wanneer de isolatiewerken in 2017 zijn uitgevoerd, dan heeft de aanvrager recht € 6,- per vierkante meter. Ook dan kan de premie bij de netbeheerder worden aangevraagd.

Om bij de netbeheerder de premie aan te kunnen vragen voor isolatie van de spouwmuren moet er wel aan enkele voorwaarden voldaan zijn. Woningen moeten dan voor 01-01-2006 op het elektriciteitsnet zijn aangesloten en de woningen moeten in het Vlaams gewest staan. Verder moet de spouw minimaal een breedte hebben van 5 centimeter en volledig met isolatie zijn opgevuld. Ook de isolatiespecialist moet door middel van een verklaring kunnen aantonen dat de spouwmuur volgens de geldende normen en procedures geïsoleerd is. Facturen die voor aanvraag van de premie ingediend worden mogen niet ouder zijn dan een jaar. Op premie spouwmuurisolatie staan alle voorwaarden en de procedure voor aanvraag van de premie uitgelegd.

Veelgestelde vragen

Wat is een spouwmuur precies?

Een spouwmuur is een buitenmuur en een binnenmuur, ook wel binnen- of buitenblad genoemd, met daartussen een met lucht gevulde ruimte. Dit wordt de spouw genoemd. Spouwmuren dienen ervoor om te voorkomen dat regen dat tegen de buitenmuur slaag, naar de binnenmuur sijpelt. Hierdoor blijven woningen binnen gevrijwaard van vocht en vochtproblemen. In het verleden waren spouwmuren nog niet geïsoleerd, maar vanaf de jaren 80 werd het isoleren van nieuwbouwwoningen standaard. Woningen waarbij de spouwmuren nog niet geïsoleerd zijn kunnen achteraf nog gesoleerd worden.

Hoe weet ik of ik een spouwmuur heb?

Spouwmuren in woningen bouwen kwam pas vanaf de jaren 20 in, maar isoleren gebeurde nog niet. Het was toen een oplossing tegen vocht in de woning. Vanaf de jaren 70 kwam er meer aandacht voor het isoleren van woningen, waarbij de oliecrisis flink aan bijgedragen heeft. Vanaf de jaren 80 werden spouwmuren standaard geïsoleerd. Ook werd er door middel van het na-isoleren een oplossing gevonden om spouwmuren te isoleren van woningen die nog niet van isolatie waren voorzien. Woningen die in de periode 1920 tot 1980 zijn gebouwd zullen een spouwmuur hebben en zouden achteraf geïsoleerd kunnen worden. Let dus vooral goed op het bouwjaar van de woning en op de bouwplannen. Tevens zijn er meerdere manieren om erachter te komen of een woning een spouwmuur heeft.

Wat met vochtproblemen?

Er is een kleine kans dat na de isolatiewerken vochtproblemen optreden. De oorzaak moet dan niet gezocht worden achter het isoleren van de spouwmuren. Er was waarschijnlijk reeds een bestaand vochtprobleem, maar een bekende oorzaak is slechte ventilatie. Het aanleggen van een ventilatiesysteem verdiend daarom een punt van aandacht.