Wat zijn de nadelen van spouwmuurisolatie?

Wat zijn de nadelen van spouwmuurisolatie?

Spouwmuurisolatie heeft heel wat voordelen te bieden. Zo maakt spouwmuurisolatie de woning bijvoorbeeld energiezuiniger waardoor we ook de energierekening kunnen drukken. Toch is deze vorm van muurisolatie lang niet altijd een goednieuwsshow. Spouwmuurisolatie kan bijvoorbeeld niet bij iedere woning toegepast worden en soms kunnen er zelfs onaangename gevolgen optreden. Wij zochten de verschillende nadelen en aandachtspunten van spouwmuurisolatie voor jou uit en geven ze handig weer in dit artikel.

# 1. Nadelen spouwmuurisolatie: spouwmuurisolatie is niet voor iedere gevel geschikt

We kunnen lang niet in iedere gevel spouwmuurisolatie aanbrengen. In de eerste plaats moet de gevel immers dampdicht zijn. Is dat niet het geval? Dan kan er door het aanbrengen van spouwmuurisolatie beschadiging optreden aan de gevel. Dat is bijvoorbeeld het geval bij gevels met een geglazuurde baksteen. Die glazuurlaag herken je eenvoudig aan hun specifieke glans. Sommigen zwichten voor zo'n glanslaag terwijl anderen het maar niks vinden. Hoe dan ook brengt de glazuurlaag een belangrijk nadeel met zich mee, zeker bij het isoleren van de spouwmuur. De stenen kunnen door de glazuurlaag immers niet ademen, waardoor muurisolatie soms meer slechts dan goed kan doen. Vochtophopingen in de stenen en het barsten van de glazuurlaag, zijn slechts enkele nadelige gevolgen van het aanbrengen van isolatie in de spouwmuur. Toch hoeft dat lang niet altijd te betekenen dat het isoleren van de spouwmuur hier helemaal een taboe is: een grondig onderzoek zal de geschiktheid van spouwmuurisolatie moeten aantonen.

het aanbrengen van isolatie in de spouwmuur van oudere woningen

Een andere probleemsituatie vinden we dan weer bij het aanbrengen van isolatie in de spouwmuur van oudere woningen. Hier vind je immers soms nog zogenaamde strengpersstenen terug die helemaal niet vorstbestendig zijn. Indien we hier de spouwmuur zouden isoleren, kunnen er problemen optreden met het drogen van de buitenste stenen. Tijdens de zomerperiode zal je daar niks van merken maar eenmaal het fors begint te vriezen, kunnen de bakstenen barsten. Ook hier bestaan er oplossingen om alsnog spouwmuurisolatie aan te brengen. In dat geval moet er echter eerst een transparante en vochtafstotende laag op de gevel worden gespoten. Pas na het dusdanig impregneren van de gevel kunnen we de spouwmuur isoleren. Natuurlijk heeft dat wel gevolgen voor het totale prijskaartje van de aan te brengen isolatie.

befaamde geschilderde gevel

Tot slot moeten we ook de befaamde geschilderde gevel nog even aanhalen. Ook hier vinden we immers dezelfde spouwmuur nadelen terug. Sommige verfsoorten zijn immers niet dampopen terwijl anderen net voor een te hoge afsluiting zorgen. Voor beide categorieën zijn er consequenties voor het aanbrengen van isolatie in de spouwmuur. Een grondig onderzoek ter plaatse zal moeten aantonen of spouwmuurisolatie rechtstreeks kan worden aangebracht. Eventueel zal geconcludeerd worden dat de gevel eerst moet geïmpregneerd worden vooraleer muurisolatie kan worden aangebracht.

# 2. Nadelen spouwmuurisolatie: gevaar van vervuiling van de spouwmuur

Soms bevindt er zich nog heel wat puin in de spouwmuur. Het kan bijvoorbeeld gaan om cement of zelfs bouwmaterialen die zich in de spouwmuur hebben opgehoopt. In dit geval spreken we van vervuiling van de spouwmuur. Vooral bij oudere woning komt vervuiling van de spouwmuur wel vaker voor. Voor het isoleren van de spouwmuur heeft zo'n spouwmuurvervuiling echter heel wat nadelen. Zo zal de isolatie niet gelijkmatig in de spouwmuur verdeeld kunnen worden. Ook na de isolatie van de spouwmuur kunnen er met andere woorden koudebruggen ontstaan. Het gevolg van het ontstaan van koudebruggen na het aanbrengen van de muurisolatie? Enerzijds zal het niet het beoogde isolerende effect hebben. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van het aanbrengen van isolatie. Anderzijds kunnen er ook heel wat indringendere gevolgen optreden na het aanbrengen van isolatie bij een vervuilde spouwmuur. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van vochtplekken op de binnenmuur. Ook dat kan niet de bedoeling zijn van het aanbrengen van spouwmuurisolatie.

verontreiniging uit de spouwmuur verwijderen

Gelukkig kan men vaak nog gewoon de verontreiniging uit de spouwmuur verwijderen. Na het schoonmaken van de spouwmuur kan men de isolatie dan alsnog probleemloos aanbrengen. Is het verwijderen van de spouwmuurvervuiling niet mogelijk? Dan moet meestal gezocht worden naar een oplossing op maat van jouw spouwmuur. Eventueel zal spouwmuurisolatie niet mogelijk zijn of zullen andere ingrepen noodzakelijk zijn vooraleer het isoleren van start kan gaan. Uiteraard bestaan er ook nog andere methoden om muurisolatie aan te brengen.

# 3. Nadelen spouwmuurisolatie: het gevaar van cementbaarden in de spouwmuur

Dit nadeel vertoont grote gelijkenis met puntje # 2. Nadelen spouwmuurisolatie. Cementbaarden zijn immers cementresten die in de spouwmuur ontstaan door onzorgvuldige cementwerken. Dat kan nefaste gevolgen hebben voor het aldaar aanbrengen van isolatie. Zij kunnen dan immers een brug vormen tussen het binnen- en buitenspouwblad waardoor er zich andermaal koudebruggen kunnen vormen die op hun beurt dan weer de oorzaak kunnen zijn voor allerhande vochtproblemen. Dat doet dan de muurisolatie (gedeeltelijk) teniet, terwijl we bovendien ook voor ingrijpendere problemen komen te staan. Een endoscopisch onderzoek zal in dit geval moeten uitwijzen of het probleem plaatselijk kan verholpen worden en we de spouwmuur nadelen hier kunnen overwinnen. Is dat niet het geval? Dan kan soms gezocht worden naar andere oplossingen. Eventueel kunnen we de spouwmuurisolatie vervangen door een andere vorm van muurisolatie of kunnen fysieke werken de cementbaarden verhelpen. Hoe dan ook hoeft de aanwezigheid van cementbaarden niet automatisch tot gevolg te hebben dat we geen isolatie aan kunnen brengen.

# 4. Nadelen spouwmuurisolatie: spouwmuurisolatie en slagregen

Het vierde punt in ons rijtje nadelen spouwmuurisolatie, is geen onbelangrijke. Er staan immers heel wat gevels bloot aan zogenaamde slagregen. Dit kan dan ook heel belangrijke spouwmuur nadelen met zich meebrengen. Toch hoef je nog niet helemaal te panikeren. Vaak zijn de aandachtspunten voor dit type isolatie immers afhankelijk van het gebruikt type steen. Gaat het bijvoorbeeld om gevelstenen met een verregaande open structuur, waarbij we automatisch denken aan sommige betonstenen, kan spouwmuurisolatie zelden worden toegepast. Helemaal onmogelijk is het aanbrengen van muurisolatie in de spouwmuur hier echter niet. Vooraleer we de muurisolatie in de spouwmuur aanbrengen, zullen we echter ook hier de gevel moeten impregneren. Zo voorkomen we het doorslaan van vocht naar binnen of de beschadiging van de gevels bij temperaturen onder het vriespunt. Na het aanbrengen van de impregnerende laag kan de spouwmuurisolatie dan gewoon plaatsvinden. Natuurlijk zal dat wel extra kosten met zich meebrengen. Op vlak van de terugverdientijd heeft dat natuurlijk opnieuw gevolgen, die we moeten vergelijken met de toegenomen mate van isolatie.

# 5. Nadelen spouwmuurisolatie: ook spouwmuurisolatie bij slecht geventileerde woningen?

Bij slecht geïsoleerde woningen kan men in de problemen komen bij het aanbrengen van muurisolatie in de spouwmuur. Indien er maar al te veel gekozen wordt voor isolatie in een slecht geventileerde woning, zal de isolatie het verdwijnen van het woonvocht tegengaan. De condens kan dan aanslaan tegen de beglazing, de plafonds en de muren. Toch hoeft dit niet te betekenen dat we de woning niet langer hoeven te isoleren. Zomaar afzien van muurisolatie? Dat zouden we niet meteen aanraden. Het aanbrengen van isolatie in de woning moet in dit geval samengaan met het installeren van een functioneel ventilatiesysteem. Zo komen de spouwmuur nadelen al snel te vervallen en kan je toch gewoon van de vele voordelen van isolatie genieten. Andermaal benadrukken we natuurlijk de gevolgen voor het uiteindelijk prijskaartje van het isoleren van de woning en op een eventuele langere terugverdientijd van de spouwmuurisolatie.

vochtproblemen en schimmelvlekken onomwonden linken aan het aanbrengen van isolatie in de spouwmuur

Hoe komt het dan dat er toch nog steeds heel wat onheilspellende verhalen de ronde doen? Verhalen die vochtproblemen en schimmelvlekken onomwonden linken aan het aanbrengen van isolatie in de spouwmuur? Geen zorgen: vaak dateren die verhalen over spouwmuurisolatie al uit de jaren '70 van de vorige eeuw. Toen was spouwmuurisolatie nog een vrij nieuwe vorm van muurisolatie en gebeurde het isoleren lang niet altijd even vakkundig. Zelfs indien dat wel gebeurde, bracht men maar al te vaak isolatie aan in de spouwmuur van woningen die daar helemaal niet voor geschikt waren. Tot slot was ook de gebruikte isolatie lang niet altijd even geschikt. Een dergelijke analyse over isolatie kan je natuurlijk pas op lange termijn maken. Toch kunnen we zeggen dat we vandaag de dag heel wat geleerd hebben over spouwmuurisolatie. De fabricatiemethodes voor de gebruikte isolatie, de techniek om de spouwmuur te isoleren, de geschiktheid van spouwmuurisolatie en de nieuwe materialen zorgen ervoor dat deze vorm van muurisolatie tegenwoordig die nadelen niet langer kent. Meer zelfs: het aanbrengen van isolatie in de spouwmuur kan zelfs helpen om vochtproblemen (gedeeltelijk) te verhelpen of zelfs op te lossen. Natuurlijk blijft het wel belangrijk om geen isolatie in de spouwmuur aan te brengen indien de gevel hier niet voor geschikt is. Vandaar wijzen we andermaal op het belang van een voorafgaand onderzoek door een expert die al dan niet spouwmuurisolatie zal aan- of afraden.

# 6. Nadelen spouwmuurisolatie: spouwmuurisolatie en de juiste materialen?

Soms lijkt het alsof niets het aanbrengen van isolatie in de spouwmuur nog kan verstoren. Toch kunnen ook dan nog steeds spouwmuur nadelen te betreuren vallen. Over het algemeen is het dan het spijtig gevolg van het foutief aanbrengen van de isolatie, het verkeerd gebruik van materialen of een gebrek aan kennis van de aannemer die de spouwmuurisolatie aanbrengt. Vertrouw daarom nooit malafide aannemers die aan wel heel goedkope tarieven de spouwmuur kunnen isoleren. Vaak gaat het in dat geval om inferieure materialen die bovendien ook onvoldoende isoleren. Ook het aanbrengen van naar binnen geschoven isolatieplaten vertoont eenzelfde belangrijk nadeel: het is bijna onmogelijk om alle hoeken en kanten te bereiken waardoor er gegarandeerd koudebruggen zullen ontstaan. Het energievoordeel zal volledig tenietgedaan worden, wat toch wel één van de belangrijkste spouwmuur nadelen is. Bij klassieke spouwmuurisolatie zouden zo'n nadelen niet mogen bestaan. De overheidskwaliteitsnorm STS71/1 is er nu eenmaal niet voor niets: laat isolatie, muurisolatie en/of spouwmuurisolatie dan ook enkel aanbrengen door bekwame en betrouwbare aannemers die niet alleen een mooie prijs beloven.

# 7. Nadelen spouwmuurisolatie: spouwmuurisolatie en brandveiligheid?

In principe hoeven we dit niet langer in het rijtje van nadelen spouwmuurisolatie te plaatsen. Vandaag de dag zijn de meeste isolatiematerialen immers automatisch brandwerend, zeker bij muurisolatie. Toch bestaan er ook bij muurisolatie nog steeds uitzonderingen en voldoet lang niet alle isolatie aan die verplichting. In sommige gevallen moet immers teruggegrepen worden naar isolatie zonder brandwerende eigenschappen. Het kan dan ook de moeite lonen om verschillende materialen met elkaar te vergelijken en ook de brandwerende eigenschappen van de in de spouwmuur aan te brengen isolatie onder de loep te nemen. Muurisolatie en veiligheid horen dan ook steeds hand in hand te gaan.

# 8. Nadelen spouwmuurisolatie: isolatie kost geld, zeker muurisolatie

Eigenlijk hoort dit puntje niet echt thuis in het rijtje nadelen spouwmuurisolatie. Het aanbrengen van muurisolatie moet nu eenmaal gezien worden als een investering, niet als een kost. Dat geldt trouwens altijd voor het isoleren van de woning, waarbij spouwmuurisolatie zeker geen uitzondering is.

spouwmuurisolatie draagt bij aan een betere EPC-score van de woning

Zo zal de muurisolatie zich na verloop van tijd terugverdienen dankzij de lagere energiefactuur. Zo zal spouwmuurisolatie bijdragen aan een betere EPC-score van de woning in kwestie. Een betere EPC-score zal trouwens ook een stimulans zijn voor de latere verkoopwaarde van de woning. Isolatie en zeker muurisolatie vormen dan ook een stimulans voor de betaalbereidheid van een eventuele koper. Op die manier weet muurisolatie zich zowel op korte als lange termijn terug te verdienen. Op korte termijn en op basis van de energiefactuur zal de spouwmuurisolatie zich dan ook na drie tot vijf jaar terugverdienen.

het aanbrengen van muurisolatie is niet goedkoop

Toch moeten we het ook toegeven: het aanbrengen van muurisolatie is niet goedkoop, net zoals dat ook bij andere vormen van isolatie het geval is. Hoeveel de muurisolatie kosten zal? Dat is dan weer afhankelijk van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan het type metselwerk, het gebruikte isolatiemateriaal en de breedte van de spouwmuur. Ook bijzondere gevallen, waarbij we bijvoorbeeld denken aan het voorafgaand weghalen van vervuiling uit de spouwmuur of het impregneren van de gevel voorafgaand aan het aanbrengen van de muurisolatie, zullen de kosten natuurlijk verder de hoogte injagen. Vraag daarom steeds vooraf een offerte van de totale kostprijs en vergelijk het ook met de geschatte terugverdientijd van de spouwmuurisolatie. Is de terugverdientijd van de muurisolatie voldoende gunstig? Dan vallen deze spouwmuur nadelen heel eenvoudig te counteren.

# 9. Nadelen spouwmuurisolatie: spouwmuurisolatie lukt niet bij massieve muren

Het negende aandachtspunt in het rijtje nadelen spouwmuurisolatie, is eigenlijk een hele logische. Het aanbrengen van isolatie in de spouwmuur is uiteraard enkel mogelijk indien er ook een spouwmuur aanwezig is. Bij oude woningen met massieve muren is het logischerwijs niet mogelijk om de spouwmuur te isoleren. Hier zal moeten gezocht worden naar andere methoden om de muurisolatie aan te brengen. Andere vormen van muurisolatie zijn hier onder andere het isoleren van de gevel of van de binnenmuur. Welke vorm van muurisolatie de beste keuze is voor jouw woning? Dat is dan weer specialistenwerk. Ieder alternatief heeft immers opnieuw zijn eigen voor- en nadelen, net zoals we dat ook zien bij spouwmuurisolatie.

# 10. Nadelen spouwmuurisolatie: problemen met muurisolatie bij vervangen van kozijnen

Nummer tien in het rijtje nadelen spouwmuurisolatie hoeft niet altijd te bestaan. Deze spouwmuur nadelen treden dan ook enkel op bij het kiezen voor niet-gebonden materialen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van de spouwmuur met wol als isolatie. In zo'n geval kan het isolatiemateriaal uitlopen, bijvoorbeeld bij het vervangen van de kozijnen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van het aanbrengen van muurisolatie. Om die reden wordt beter gekozen voor het inblazen van gebonden isolatiemateriaal in de spouwmuur. In dat geval zal zich immers een elastische doch vaste plaat vormen. Zo krijg je een bestendige vorm van muurisolatie waarbij je je niet druk hoeft te maken over het uitlopen ervan. Uiteraard houdt een expert steeds rekening met de voor- en nadelen van de gebruikte isolatie en kan hij of zij verschillende materialen adviseren.

# 11. Nadelen spouwmuurisolatie: overlast, rommel en duurtijd bij het aanbrengen van muurisolatie

Over het algemeen hoef je je geen zorgen te maken over deze drie schrikwoorden. Zelden gaan die woorden ook echt samen met spouwmuurisolatie. De overlast bij het aanbrengen van spouwmuurisolatie wordt meestal beperkt en ook de duurtijd van het aanbrengen van deze vorm van muurisolatie is slechts zelden langer dan één dag. De meeste aannemers zullen de overlast van het aanbrengen van spouwmuurisolatie trouwens ook beperken en na het aanbrengen van de muurisolatie de buitenomgeving ook gewoon netjes opruimen. Door zeer kleine gaten te boren in de kruising van de voegen hoef je er binnen bijna niks van te merken, terwijl jouw spouwmuur razendsnel zal genieten van extra isolatie. Maak je je echter toch zorgen over de overlast bij het aanbrengen van isolatie in de spouwmuur? Spreek er dan over met de gecontacteerde firma en vraag na hoe lang de werken zullen duren. Vaak kunnen zij jou al snel geruststellen en is het aanbrengen van de muurisolatie na een halve tot gehele dag afgelopen.

# 12. Nadelen spouwmuurisolatie: te veel isolatie kan inspanningen tenietdoen

Architecten en aannemers gaven het reeds eerder aan: soms kunnen we ook te veel belang hechten aan het aanbrengen van isolatie. Alhoewel vaak terugverdientijden worden gepropageerd vanaf drie jaar, is dat in de praktijk afhankelijk van tal van factoren. Het is immers niet zo dat iedere geïnvesteerde euro automatisch een even groot voordeel zal opleveren. Vooral wanneer er ook elders isolatie is aangebracht, zal de terugverdientijd minder snel zijn. Indien een woning reeds hardnekkig geïsoleerd is, zal het aanbrengen van spouwmuurisolatie met andere woorden een minder groot voordeel opleveren. Natuurlijk zal je nog besparen op de energierekening, maar procentueel zal de investering in isolatie een minder groot verschil uitmaken. Het is dan ook verstandig om alles binnen zijn context te bekijken en je niet zomaar meteen te laten verleiden door allerhande cijfertjes. Vooraf een analyse laten maken van de potentiële energiebesparing, kan vaak soelaas bieden. Vergeet echter ook niet rekening te houden met de eventuele meerwaarde van de woning bij latere verkoop, aangezien spouwmuurisolatie ook hier een belangrijke rol kan spelen.

Laat ons overzicht nadelen spouwmuurisolatie je niet afschrikken!

Alhoewel voorgaande aandachtspunten de nadruk leggen op de nadelen van het isoleren van de spouwmuur, heeft deze vorm van muurisolatie ook heel wat voordelen te bieden. Vaak kunnen we het lijstje nadelen spouwmuurisolatie dan ook eenvoudig counteren door te kiezen voor de best geschikte behandelingsmethode, te isoleren met de juiste muurisolatie, de spouwmuurisolatie vakkundig in te laten brengen of vooraf de spouwmuur te laten reinigen. Indien voldaan is aan deze strikte vereisten hoeven er slechts weinig nadelen verbonden te zijn aan het isoleren van de spouwmuur. Het blijft natuurlijk aangeraden om vooraf een specialist te raadplegen die aan de hand van een grondig vooronderzoek eventuele problemen aan het licht kan brengen en de verschillende voor- en nadelen van het aanbrengen van isolatie in de spouwmuur, ten opzichte van elkaar af te wegen.

Vergeet tot slot ook geen rekening te houden met andere vormen van muurisolatie. Ook die vormen van isolatie hebben immers eigen voor- en nadelen. Twijfel je nog steeds over de best geschikte methode om de woning te isoleren, de ideale muurisolatie of de voordelen van deze vorm van isolatie? Vraag dan raad aan een expert die jou graag bijstaat.