Muurisolatie: Prijzen - Besparingen

Wanneer u besluit de isolatie van de muren van uw woning te verbeteren, is dat vooral om op lange termijn geld te besparen. Het is dus een veilige investering die, dankzij de steun van de staat, de Anah en uw regio, zichzelf snel zal terugverdienen.

Gegarandeerde besparingen

Wat voor verwarmingssysteem u ook gebruikt, het isoleren van de muren van uw huis zal u geld besparen. Dankzij deze oplossing hoeft u uw huis minder te verwarmen om het comfortabel te hebben. En hoe efficiënter uw isolatie is, hoe meer u uw verwarmingsfactuur zult verlagen. Om uw muren te isoleren, moet u gemiddeld rekenen op 60 €/m² voor isolatie aan de binnenkant en 161 €/m² voor isolatie aan de buitenkant.

Bereken uw verwarmingsbesparing

Prijs Muurisolatie

Om exacter in te schatten hoeveel u kunt besparen door uw muren te isoleren, gebruikt u de gratis Quelle Energie-simulator! Op basis van de kenmerken van uw woning geeft de simulator u een gedegen advies.

De belastingvermindering voor energietransitie

Indien u de isolatie van uw huis of appartement wenst te verbeteren, kan de staat u een belastingkrediet toekennen (op voorwaarde dat de uitgevoerde werken beantwoorden aan de geldende voorschriften). Meer bepaald kunt u van deze steun profiteren tot 30% van het totale bedrag van de werkzaamheden. De uitgaven voor de aankoop en de installatie van materialen voor de thermische isolatie van de ondoorzichtige muren zijn daarentegen aan bijzondere maxima onderworpen:

  • 150 € per m² voor ondoorzichtige muren die van buitenaf geïsoleerd zijn.
  • 100 € per m² voor ondoorzichtige muren die van binnenuit geïsoleerd zijn.

Met onze belastingkredietcalculator kunt u het precieze bedrag van het belastingkrediet berekenen dat u kunt ontvangen.

Een eenvoudige manier om blijvend te besparen

Een goed geïsoleerd huis is een huis dat beter oud wordt. Inderdaad, isolatie is als een beschermende mantel voor u en uw huis. Daarom zal een woning met hoogrendementsisolatie minder onderhoud vergen en dus op lange termijn zuiniger zijn.

De rentabiliteit van muurisolatie

Talrijke hulpmiddelen kunnen u helpen uw initiële investering te verlagen en zo de rentabiliteit van uw muurisolatie te verhogen. Nemen we het voorbeeld van de heer en mevrouw Rofrand die in een huis van 80 m² wonen dat in 1981 in Colmar is gebouwd. Alvorens na te denken over hun verwarmingssysteem, is hun eerste prioriteit hun muren van binnenuit te isoleren. Dit is een zeer belangrijke bron van warmteverlies. Hierdoor kunnen zij hun energierekening verlagen, die vrij hoog is omdat zij zichzelf verwarmen dankzij een gasboiler uit 1992. Ze hebben 90m² te isoleren. Dit gezin heeft recht op een belastingkrediet van 1.007 euro en 2.974 euro van Prime Quelle Energie. Dankzij deze installatie bespaart de familie tot 610 € per jaar en is hun project zeer snel rendabel.

Prijzen voor muurisolatie

Verschillende soorten muurisolatie brengen verschillende prijzen met zich mee, die op hun beurt worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder het gebruikte materiaal, het te isoleren oppervlak en de technische kenmerken van de isolatie. De prijs van muurisolatie aan de binnenzijde en de prijs van muurisolatie aan de buitenzijde zullen worden beïnvloed door deze variabelen en door de bijbehorende werkzaamheden die nodig zijn, zoals bijvoorbeeld de verplaatsing van een radiator of een dakgoot.

Isolatie van muren: uw vragen

  • Wilt u de energiefactor isoleren en de energiefactor isoleren?
  • Wilt u een zonne-energiesysteem gebruiken?
  • Dit is een schoolbeslissing die genomen wordt door de school en het schoolbestuur. Is er een probleem met de veiligheid van de apparatuur?
  • Is er een "gereguleerde temperatuur"?