Isoleren verplicht, voorkom een boete!

In 2017 moesten meer dan 200 Vlamingen een boete betalen omdat een huis dat gebouwd of verbouwd werd niet voldeed aan de EPB-normen. Deze boetes brachten tezamen 2 miljoen euro op, dat is gemiddeld pakweg 1000 euro per persoon. Een boete voorkomen is niet zo moeilijk door je aan de regels te houden. Daarnaast kun je met goede isolatie jaarlijks honderden euro’s besparen. Waarom worden er dan toch nog zoveel boetes uitgedeeld?

EPB-regelgeving

Op dit moment gelden er al regels, EPB staat voor “Energieprestatie en Binnenklimaat”. Deze regels worden de komende jaren steeds strenger, met als doel een nagenoeg energieneutrale wijze van bouwen. Op sommige gebieden wil Vlaanderen voorop lopen, zoals bij het verbod op stookolieketels bij nieuwbouw vanaf 2021. Volgens het Interfederale Energiepact is de grens gesteld op 2035. De regels verschillen per project en aanvangsdatum. Via de EPB-wegwijzer kun je snel bepalen welke regels van toepassing zijn.

Thermische isolatie

Voorheen werd het K-peil toegepast om de isolatiewaarde te bepalen, sinds 2018 wordt het S-peil gehanteerd. Dit betreft de zuivere isolatie- en ventilatie waarde van de schil van de woning. Sinds januari 2018 is de S31 waarde als minimum bepaald, dit wordt in 2021 verhoogd naar S31. De waarde wordt bepaald door een luchtdichtheidstest uit te voeren.

Isoleren voor de wet of voor jezelf

Niet iedereen wil door de regering bedreigd worden met sancties op het niet isoleren van de woning. Toch is het in het belang van de huiseigenaar om toch de woning goed te isoleren. Hoewel er uiteraard een initiële uitgave nodig is, zal het rendement direct in werking treden. De kosten zullen zichzelf behoorlijk snel terugverdienen. Op dit moment zijn er nog premies en subsidies beschikbaar waar particulieren gebruik van kunnen maken. Dit soort “vriendelijke” middelen zijn toch wat anders dan een fikse boete. Woningisolatie heeft in feite geen nadelen, of het moet voor de sector fossiele brandstoffen zijn. Maar ook zij investeren flink in duurzame oplossingen.