Isolatiepremie 2018: een overzicht

Wanneer je jouw woning laat isoleren, bespaar je niet alleen energie. Ook op financieel niveau houdt dat een heuse besparing in, terwijl je jouw druk op het milieu verlaagt. Het is vooral die kleinere ecologische voetafdruk die de overheid interesseert. Dat is meteen ook de reden waarom men allerhande subsidies en premies in het leven heeft geroepen. Toegegeven: de veelheid aan premies maakt het lang niet altijd even doorgrondelijk. Toch blijft een isolatiepremie ongemeen interessant. Tijd om een overzicht te brengen van de isolatiepremies in 2018.

A – Isolatiepremie bij het isoleren van dak of zoldervloer

2020, dat is het streefdoel van de Vlaamse overheid. Dan zou ieder dak voldoende geïsoleerd moeten zijn. Het zou immers ook gevolgen hebben voor een eventuele onbewoonbaarverklaring. Ook de overheid weet echter dat het isoleren van het dak een heuse financiële inspanning inhoudt. Om die reden komt de overheid met allerlei premies die je kan aanvragen bij de netbeheerder. De hoegrootheid van die premie is afhankelijk van het feit of je de isolatie zelf plaatst of het laat plaatsen door een erkende aannemer. Onderstaande twee premies kan je gebruiken voor het (laten) plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie op een onverwarmde zolder. Wel kan je de premies niet voor beiden gebruiken. Eventueel zal je de berekening moeten maken om na te gaan welke premie voor jou het interessantst is.

# 1. Isolatiepremie & zelf dakisolatie plaatsen

Indien je zelf de dakisolatie plaatst, bespaar je heel wat kosten. Echter laat zich dat ook vertalen in een lagere premie. Het gaat hier om een premie van €3/m² en dit bij een minimale Rd-waarde van 4,5 m²K/W.

# 2. Isolatiepremie & plaatsing door aannemer

Wanneer je de dakisolatie door een erkende aannemer laat plaatsen, kan de premie dubbel zo hoog oplopen. Naast de hogere premie van €6/m² bij een minimale Rd-waarde van 4,5 m²K/W, geniet je ook nog eens van het verlaagde BTW-tarief van 6%. Aan dat verlaagd btw-tarief zijn anderzijds wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet de privéwoning (minder dan 50% zakelijk gebruik) ouder zijn dan tien jaar en moet je de werken laten uitvoeren door één aannemer.

premie dak isoleren

B – Isolatiepremie bij het isoleren van een bestaande buitenmuur

Het klopt dat het dak cruciaal is voor een goede EPC-waarde van de woning. Maar ook van de buitenmuren kan je dat zeggen. Om die reden heeft de decreetgever ook een aantal premies voor de isolatie van de bestaande buitenmuur in het leven geroepen. Hier maakt men een onderscheid tussen het type isolatie en de manier waarop je de buitenmuur isoleert.

# 1. Isolatie langs de buitenzijde

Kies je ervoor om jouw buitenmuur langs buiten te isoleren? Bij een minimale Rd-waarde van 3 m²K/W kom je in aanmerking voor een isolatiepremie van €15/m².

# 2. Isolatie langs de binnenzijde

Kies je er anderzijds voor om de buitenmuur langs de binnenzijde te isoleren? Dan volstaat een lagere minimale Rd-waarde van 2 m²K/W om in aanmerking te komen voor een isolatiepremie. Die isolatiepremie bedraagt ook hier €15/m². Voorwaarde is wel dat de werken uitgevoerd worden door een gecertificeerde aannemer of dat een architect de werken ondersteunt en controleert.

isolatiepremie muur isoleren langs buiten

C- Isolatiepremie voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie

Voor woningen die voor 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet kan je eveneens een isolatiepremie verkrijgen voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Het is de datum op de eindfactuur die zal bepalen voor welk jaar je een premie kan aanvragen. In 2018 kan je enkel een isolatiepremie van € 5/m² aanvragen voor een eindfactuur van 2018. Voor beschermde afnemers verhoogt men de isolatiepremie naar € 9/m². Ook hier moeten de werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer en moeten ze aan een aantal technische vereisten voldoen (bv. minimaal 5 cm breed).

D – Isolatiepremie voor het aanbrengen van kelder- of vloerisolatie

Het isoleren van de kelder- of vloerisolatie levert een premie van € 6/m² op bij een minimale Rd-waarde van 2m²K/W.

Voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een premie bij de netbeheerder

Het zijn de netbeheerders die de bovenstaande premies uitbetalen. Om in aanmerking te komen voor deze isolatiepremies moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Bovendien leggen we uit hoe je de isolatiepremie dient aan te vragen.

Voorwaarden voor het aanvragen van een premie bij de netbeheerder

De voorwaarden voor het aanvragen van een isolatiepremie zijn bij de diverse netbeheerders identiek. Zo moet de woning in het Vlaamse Gewest gelezen zijn en moet het voor 2006 op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Men voorziet wel een uitzonderingen voor de woningen waarvoor men voor 2006 een bouwaanvraag indiende maar die pas nadien op het elektriciteitsnet aangesloten werden. Ook voor de eerder aangehaalde premie voor spouwmuurisolatie, is dat het geval.

Verder moeten de werken steeds uitgevoerd worden door een erkende aannemer. Hier voorziet men anderzijds wel een uitzondering voor het zelf plaatsen van dakisolatie. Ten aanzien van andere isolatiepremies kunnen anderzijds weer bijzondere regels gelden. Denk bijvoorbeeld aan de aangehaalde technische specificaties bij het laten aanbrengen van spouwmuurisolaties. Tot slot stelt men meestal een minimale Rd-waarde van het isolatiemateriaal voorop.

isolatiepremie aanvragen

Procedure voor het aanvragen van een premie

In de eerste plaats zal je natuurlijk moeten nagaan wie jouw netbeheerder is. In Vlaanderen zijn er twee antwoorden mogelijk: Eandis en Infrax. Via de website van de Vlaamse regulator op de energiemarkt kan je nagaan bij welke netbeheerder jouw woning is aangesloten. Ook de gemeente kan jou hierover informeren. Vervolgens zal je alle facturen goed moeten bijhouden en ze binnen een termijn van twaalf maanden na factuurdatum bij de netbeheerder moeten indienen. De premie vraag je steeds aan voor het jaar waarin de werken werden uitgevoerd. Het aanvraagformulier kan je raadplegen op de website van de netbeheerder. Zorg ervoor dat je alles goed en correct invult.

subsidies isolatiewerken

E – andere premies en vergoedingen

Voorgaande procedure en voorwaarden gelden voor de eerdere isolatiepremies. Hiernaast hebben we echter nog een categorie E in het leven geroepen: andere premies en vergoedingen. Naast de isolatiepremies die je bij de netbeheerder kan aanvragen, zijn er immers nog een aantal andere interessante financiële maatregelen benoembaar.

# 1. Het verlaagde btw-tarief

Het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van 21% kwam eerder al ter sprake. Om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief moet jouw woning minimaal tien jaar oud zijn en moet een enkele aannemer de werken uitvoeren. De woning moet bovendien voor minder dan 50% beroepsmatig worden gebruikt.

# 2. De totaalrenovatiebonus

Bovenop de gewone isolatiepremies kan je ook recht hebben op een totaalrenovatiebonus. Hiervoor moet je wel binnen een termijn van vijf jaar in minimaal drie energiebesparende maatregelen investeren. Bovendien gelden de eerdere voorwaarden voor het aanvragen van een isolatiepremie onverkort. De termijn van vijf jaar gaat in vanaf de datum van de eerste eindfactuur. Naast de eerder aangehaalde investeringen gelden ook volgende werken als “energiebesparende maatregelen” in het kader van de totaalrenovatiebonus: het plaatsen van nieuwe beglazing, het plaatsen van warmtepompen, het plaatsen van zonneboilers en het plaatsen van ventilatiesystemen. Wel moet je steeds aan een aantal voorwaarden voldoen. De hoegrootheid van de totaalrenovatiebonus is afhankelijk van het aantal energiebesparende maatregelen en het type woning. Zo bedraagt het 1.250 euro voor drie energiebesparende maatregelen in een eengezinswoning, terwijl het er bij zeven energiebesparende investeringen kan oplopen tot 4.750 euro. Bij appartementen is de bonus steeds 50% lager. Bovendien is de totaalrenovatiebonus steeds beperkt tot de som van de facturen.

# 3. Gemeentelijke isolatiepremies

Tot slot bieden heel wat Vlaamse gemeenten eigen premies voor isolatiewerken aan. De situatie verschilt echter van gemeente tot gemeente. Zo kan je in Gent bijvoorbeeld gratis renovatiebegeleiding verkrijgen, net zoals een subsidie voor de plaatsing van een hybride condensatieketel. In Oostende zet men dan weer in op een subsidie voor een intensief of extensief groendak, dat eveneens een goede isolatie biedt. Informeer steeds bij jouw gemeente welke isolatiepremies er bestaan. .

Conclusie: isolatie laten plaatsen is goedkoper

De praktijk leert ons dat, zo we beroep kunnen doen op één van de vele isolatiepremies en andere voordelen, het laten plaatsen van isolatie vaak een stuk goedkoper is dan het zelf uitvoeren van de werken. De extra besparing kan al snel oplopen tot enkele honderden euro’s, terwijl je zelf de handen niet uit de mouwen hoeft te steken én bovendien ook zeker bent over de kwaliteit. Ben je van plan om zelf de werken uit te voeren? Vraag dan alsnog steeds een offerte op en ga na of je in aanmerking komt voor een of meerdere premies. Vergelijk tot slot de uiteindelijke prijs: waarschijnlijk is het ook voor jou goedkoper om op een isolatiepremie te rekenen.

isolatiepremie