Wettelijke waarden voor isolatie

De regelgeving omtrent energiezuinig bouwen en thermische isolatie worden regelmatig bijgesteld. Na het ondertekenen van de Kyoto-akkoorden zijn de Europese lidstaten druk in de weer met energiebesparende maatregelen. Om zowel particuliere huiseigenaren als professionals in de bouw tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe standaarden, worden de regels gefaseerd doorgevoerd en strenger gemaakt. In België wordt de EPB regelgeving toegepast, dit staat voor Energy Performance of Buildings. Op deze pagina vind je de huidige eisen voor thermische isolatie.

Huidige wettelijke waarde voor isolatie in België

Met ingang van 2008 moeten woningen waarbij de renovatie of bouw een stedenbouwkundige vergunning vereist, voldoen aan minimale isolatiewaarden voor verschillende onderdelen waar de woning uit bestaat.

Buitenschil gebouw: K < 40

Het K-peil staat voor de algemene isolatiegraad van het pand, deze mag niet hoger liggen als 40 bij individuele huizen en bij collectieve huisvesting. Voor onderwijs, diensten en kantoorpanden geldt een maximale waarde van 45. Een lagere K-waarde betekent een meer efficiënte isolatiewaarde.

Constructie onderdelen: U = 0,4 tot 2,5 W/m²K afhankelijk van de wand

Voor een gewijzigd of nieuw constructie onderdeel zoals het dak, de vloer of de muren geldt een maximaal warmtedoorgangscoëfficiënt. Dit wordt uitgedrukt in een U-waarde. Dat staat voor de hoeveelheid warmte die een wand doorlaat. Een lagere waarde staat voor een betere isolatie.

  • Buitenmuur: U < 0,4 W/m²K
  • Dak / plafond: U < 0,3 W/m²K
  • Vloer: U < 0,4 à 0,6 W/m²K
  • Raam: U < 2,5 W/m²K
  • Beglazing: U < 1,6 W/m²K

Goed om te weten:

E-Peil: Deze waarde staat voor het totale energieverbruik van een woning. EPB-certificaat: Alle woningen die sinds 2011 te huur of te koop worden aangeboden moeten verplicht met een EPB-certificaat worden afgeleverd.

Wanneer er niet voldaan wordt aan de normen kunnen hier fikse boetes tegenover staan. Informeer bij de gemeente of bij een isolatiespecialist naar de voorwaarden en mogelijkheden.