Hebben spouwmuren ventilatie nodig?

spouwmuur ventilatie

Als er vocht in een buitenmuur binnendringt, kan dit problemen veroorzaken met de verschillende materialen die zich in de spouw van de muur bevinden. U kunt zich dus afvragen of er bij de bouw van spouwmuren ventilatie nodig is.

Traditionele spouwmuren hebben geen ventilatie nodig. Ze zijn ontworpen om weerbestendig te zijn (luchtdicht en waterdicht) om thermisch efficiënt te zijn en om vocht uit de spouw van de muur te houden. In plaats daarvan zijn er boorgaten voorzien langs het buitenmetselwerk om vocht af te voeren. Door de boorgaten kan de wind ook een luchtstroom door de spouw creëren. Hierdoor is er geen extra ontluchting nodig.

Het water dat wel in de muur terechtkomt, wordt van de interne spouw weggeleid door een combinatie van metalen flitsen op specifieke plaatsen en boorgaten met een maximale afstand van 610 mm in het midden (o.c.).

Dit constructiesysteem is duidelijk anders dan een regenscherm-wandsysteem waarbij lucht en vocht opzettelijk via het buitenmuuroppervlak worden binnengelaten en er een secundair weerbestendig systeem achter wordt geïnstalleerd.

Gerelateerd: Spouwmuurisolatie - Prijs advies & Soorten isolatie

Wat zijn de voordelen van een spouwmuur?

De belangrijkste reden om een spouwwandsysteem te gebruiken ten opzichte van andere beschikbare systemen is dat het goede isolatiewaarden biedt. Dit komt doordat het wandsysteem is opgesplitst in twee afzonderlijke delen met daartussen een luchtruim.

Het luchtruim is belangrijk omdat het zorgt voor een thermische breuk tussen de twee afzonderlijke wandlagen. Dit resulteert in minder warmteverlies van binnen naar buiten. Ook vermindert het de overbrugging van koude lucht door de muur van buitenaf.

Spouwmuren worden veel gebruikt in de woning- en utiliteitsbouw, met name in kust- of koudere klimaten. Vaak wordt in de spouw van de muur een stijve isolatie aangebracht om extra thermische voordelen te bieden. Dit helpt het interieur warmer te blijven tijdens het koude seizoen en koeler tijdens het warme seizoen.

Hoe werken spouwmuren?

Spouwmuren zijn een spouwmuur die weerstand biedt tegen waterindringing en luchtinfiltratie. Ze bestaan uit twee metselwerkjes die van elkaar gescheiden zijn door het luchtruim.

Beide of beide metselwerksoorten kunnen draagkrachtig zijn. Het is echter gebruikelijker om de binnenzijde van het metselwerk te dragen. Hierdoor wordt de buitenzijde minder belast, zodat de weerbestendige afdichting niet in het gedrang komt.

De massa van de wand en de discontinuïteit in de constructie, door het tussenliggende luchtruim, maken de spouwmuur tot een goede thermische barrière voor de meeste soorten constructies. Deze bouwwijze zorgt ook voor een optimale geluidsdoorlaatbaarheid.

Hebben spouwmuurtjes luchtsteentjes nodig?

Luchtstenen zijn gemetselde eenheden die een gelijkaardig uitzicht hebben en gemaakt zijn van gelijkaardige materialen als een standaardsteen, maar die openingen hebben om de ventilatie tussen de binnen- en buitenkant van een muur mogelijk te maken.

Omdat spouwmuurtjes bedoeld zijn om weerbestendig te zijn, mogen luchtstenen niet worden gebruikt in een spouwmuursysteem. Ze laten zowel lucht als vocht toe in de spouw van de muur, wat ongewenst is voor deze manier van bouwen.

Luchtstenen kunnen worden gebruikt, en worden vaak ook gebruikt in regenwandschermen om te ventileren. Zoals eerder vermeld is dit type constructie echter anders van opzet dan een traditioneel spouwmuursysteem.

Het regenwandsysteem is zo ontworpen dat de tweede laag of het interieur van het metselwerk waterdicht is. Hierdoor kan zowel vocht als lucht de buitenste laag binnendringen zonder schade aan het interieur te veroorzaken. Spouwmuren daarentegen zijn bedoeld om de buitenzijde waterdicht af te dichten.

Dit is vooral belangrijk bij systemen die zijn ontworpen met isolatie binnenin de spouw. Als de isolatie in contact komt met vocht kan deze beschadigd raken. Hierdoor wordt de thermische en mogelijk ook de structurele integriteit van de muur aangetast.

Wat is de minimale breedte van een spouwmuur?

Spouwmuurbreedtes variëren afhankelijk van een aantal factoren. Het werkelijke luchtruim tussen een spouwmuursysteem moet minimaal 2 inch (50 mm) zijn. Het is echter gebruikelijk om luchtruimten tot 4 1/2 inch (110 mm) te zien om de isolatiedikte op te vangen wanneer deze in de spouw wordt geïnstalleerd.

Bij gebruik van twee wythes standaard metselwerk van baksteen, 3 5/8 inch (92 mm) in de breedte met de minimale benodigde luchtruimte, kan de totale breedte van een spouwmuur slechts 9 1/4 inch (235 mm) bedragen. Het is echter mogelijk dat deze minimumbreedte niet geschikt is voor dragende muren en niet voldoende thermische isolatie biedt voor een gebouwschil.

Meestal wordt een buitenmuur van standaard metselsteen gebruikt in combinatie met een betonnen metselwerkeenheid (betonblok). Deze eenheden variëren van 5 5/8 inch (143 mm) in de breedte tot 7 5/8 inch (194 mm) in de breedte.

In een dergelijk systeem zou de totale wanddikte variëren van 11 1/4 inch (286 mm) tot 13 1/4 inch (337 mm). Hierbij wordt uitgegaan van een 2 inch (50 mm) luchtruimte. Als de ruimte wordt vergroot tot 4 1/2 inch (114 mm) om 3 1/2 inch isolatie mogelijk te maken, neemt de totale dikte van de spouwmuur toe tot 15 3/4 inch (400 mm).

Boorgaten in baksteen

De boorgaten zijn naar de bodem van de spouwmuren toe gepositioneerd, net boven het metalen flikkerwerk. Typisch op een afstand van maximaal 2 voet (610 mm) in het midden, zorgen ze voor een mechanisme om water te laten ontsnappen aan de binnenkant van een spouwmuur.

Andere veel voorkomende locaties voor boorgaten zijn bij raam- of deuropeningen en bij platen. In principe kunnen op de meeste plaatsen waar metalen gootstukken worden gebruikt, boorgaten worden aangebracht.

Gewoonlijk zijn de boorgaten gemaakt van plastic of metalen buizen, maar ze zijn enigszins schuin geplaatst zodat het water kan wegsijpelen. Weepgaten moeten onder een passende hoek worden geïnstalleerd. Als de hoek te steil is, kan er geen vocht in de buis komen. Als het te vlak is, zal het vocht niet uit het huilgat kunnen komen.

Spouwmuurisolatie

Isolatie kan worden geplaatst binnen het luchtruim van een spouwmuur, bevestigd aan de tweede (interne) wand. Meestal wordt hardschuim gebruikt, maar soms worden ook andere soorten isolatie gebruikt, zoals korrelvulling.

Bij gebruik van hardschuimisolatie moet een ruimte van 1 inch (25 mm) tussen de isolatie en het metselwerk aan de buitenzijde worden toegestaan. Hierdoor ontstaat een thermische breuk tussen de buitenzijde en de isolatie en wordt deze beter beschermd tegen vocht.

Isolatie kan worden opgevuld binnen de betonnen binnenmetselaars. Het kan ook worden geplaatst op een binnenmuur van hardhout als lattenisolatie. Wanneer de isolatie op een binnenmuur wordt geplaatst, moet het minimum 2 inch (50 mm) luchtruim nog steeds in de spouw worden behouden.

Metselbanden en Ankers

Omdat spouwmuren uit twee afzonderlijke metselwerkjes bestaan, moeten ze structureel als één geheel worden overbrugd. Metselbanden worden gebruikt om de twee afzonderlijke metselwerkdelen te verankeren aan de spouw van de muur.

In combinatie met andere versterkingsystemen zorgen metselwerkbanden voor zijdelingse ondersteuning van de spouwmuur. Ze maken ook de scheiding van twee metselwerkeenheden mogelijk met een minimale thermische overbrugging.

Metselbanden worden meestal gemaakt van niet-corrosieve metalen. Ze zijn instelbaar om de breedte van de spouw te compenseren. De maximale afstand is 24 inch (60 mm) verticaal en 36 inch (90 mm) horizontaal.

Conclussie

Spouwmuurtjes vereisen geen extra ontluchting buiten de boorgaten. In tegenstelling tot regenwandschermen, die bewust ontworpen zijn om lucht en water binnen te laten, zijn spouwmuursystemen weerbestendig.

Om de integriteit van het spouwwandsysteem te behouden, is het belangrijk dat het buitenmuuroppervlak zo waterdicht mogelijk is. Dit kan worden bereikt door het gebruik van mortel en siliconenkit bij voegen.

Omdat beweging, aantasting en mogelijke vochtinfiltratie onvermijdelijk zijn, maken spouwmuren gebruik van metalen flitsen en boorgaten om water af te voeren. De boorgaten hebben als bijkomend voordeel dat de wind voor een zekere mate van luchtstroming in de spouw kan zorgen. Hierdoor is er geen extra ventilatie nodig.