Ingeblazen isolatiekosten - gebruikelijke prijzen

Spouwmuurisolatie kost weinig en is gemakkelijker te realiseren. Dat is waar. In de regel zijn spouwmuurisolatie methoden aanzienlijk goedkoper dan andere isolatiemethoden. De kosten voor spouwmuurisolatie variëren echter ook.

Lees meer over spouwmuurisolatie - Prijs advies & Soorten isolatie

Doorslaggevend hierbij zijn de gebruikte spouwmuurisolatie methoden en de prijzen van het gebruikte isolatiemateriaal. We hebben een kostenvergelijking gemaakt voor de verschillende inblaasmethodes en de gebruikte isolatiematerialen.

Wat is een inblaasbeveiliging?

Een isolatie kan erg duur zijn om te kopen - hoewel het bijna altijd winstgevend is op de lange termijn. Een bijzondere uitzondering hierop vormen de goedkope spouwmuurisolatie, die slechts zeer lage kosten met zich meebrengen en daarom zeer economisch zijn. Spouwmuurisolatie wordt vaak vooral gebruikt voor de isolatie van oude of bestaande gebouwen, omdat het mogelijk is om bestaande ongeïsoleerde spouwen goedkoop, gemakkelijk en snel te isoleren.

Voorwaarde hiervoor is wel dat er een tweeschalig metselwerk en een dakspant wordt aangebracht waarin tussen de spanten isolatiezakken of hardboard kunnen worden aangebracht, waarin het isolatiemateriaal vervolgens kan worden geblazen. Een uitzondering is de vloerplaat. Hier kan het isolatiemateriaal ook worden opgeblazen als de zolder niet toegankelijk hoeft te zijn.

Spouwmuurisolatie is de meest gunstige isolatie in elk bouwonderdeel. Tegelijkertijd is het niet altijd de meest energie-efficiënte oplossing, maar de kosten-batenverhouding is nog steeds zeer, zeer goed. Indien mogelijk moet u in ieder geval de spouwmuurisolatie laten uitvoeren!

Spouwmuurisolatie in kostenvergelijking

De kosten van de spouwmuurisolatie zijn afhankelijk van verschillende factoren. Enerzijds hangt het logischerwijs af van het te isoleren gebied. Hoe meer ruimte er moet worden geïsoleerd, hoe meer isolatiemateriaal er nodig is.

Aan de andere kant heeft de keuze van het isolatiemateriaal ook invloed op de kosten, omdat niet alle isolatiematerialen hetzelfde kosten. En ten slotte speelt natuurlijk ook de hoeveelheid werk die ermee gemoeid is. Dit is bijvoorbeeld veel hoger voor dakisolatie dan voor gevelisolatie, omdat de dakisolatie op een complexe manier moet worden voorbereid en er extra materiaal nodig is.

Toch blijft de spouwmuurisolatie in vergelijking met andere isolatiemethoden goedkoop en ongecompliceerd. Het kan in korte tijd worden uitgevoerd en veroorzaakt relatief weinig vuil. U wordt dus weken op de bouwplaats gespaard. In de volgende paragrafen kunt u, gesorteerd op componenten, lezen hoe duur de spouwmuurisolatie is.

Spouwmuurisolatie Procedure Kosten voor een eengezinswoning Kosten per m2
Isolatie tussen spouwen (dakhellingen, 100 m2) Isolerend systeem ca. 5.000 - 6.500 € ca. 50 - 65 € per m²
Hardboardsysteem ca. 4.000 - 5.000 € ca. 40 - 50 € per m²
Plat dak (80m²) Blazen in koud dak ca. 1.600 - 4.800 € ca. 20 - 60 € per m²
Plafond (60 m2) Toegankelijk ca. 2.400 - 3.600 € ca. 40 - 60 € per m²
Niet beloopbaar ca. 1.000 - 1.500 € ca. 15 - 25 € per m²
Gevel (130 m2) Kerninblaas-isolatie ca. 2.000 - 3.900 € ca. 15 - 30 € per m²
Kelderplafond (60 m2) Bestaande holte ca. 1.000 € ca. 15 - 25 € per m²
Schachtisolatie Vullen zonder niveaus ca. 875 - 1.000 € ca. 350 - 400 € per m3

Spouwmuurisolatie in het schuine dak

Als het dak door middel van spouwmuurisolatie moet worden geïsoleerd, is dit alleen mogelijk in de compartimenten tussen de kepers vanwege de benodigde spouwen. Voor de zogenaamde tussenspantenisolatie zijn twee methoden van spouwmuurisolatie mogelijk: de isolatiezakmethode voor ongeveer 50 tot 65 euro per vierkante meter en de hardboardmethode voor ongeveer 40 tot 50 euro per vierkante meter. In de regel zouden deskundigen de laatste variant adviseren.

Vloerplafondisolatie (zolder) door spouwmuurisolatie

Er zijn twee varianten van vloerplafondisolatie. Ze verschillen wezenlijk in die zin dat het vloerplafond al dan niet toegankelijk is. In het geval van de ontoegankelijke wordt de isolatie eenvoudigweg tot op de vloer opgeblazen. De kosten hiervoor liggen rond de 15 tot 25 euro per vierkante meter.

De prijs van de beloopbare plafondisolatie hangt uiteindelijk af van het feit of er al spouwen in het plafond zitten of dat deze nog moeten worden gemaakt. De prijs is dan ook 40 tot 60 euro per vierkante meter. Beide varianten zijn goed geschikt om te voldoen aan de eisen van de EnEV (richtlijn voor energiebesparing) voor minimale isolatienormen, bijvoorbeeld als u een oud gebouw heeft gekocht.

Gevelisolatie / kernisolatie

Een zogenaamde kernisolatie kan alleen worden uitgevoerd op dubbelschalig metselwerk, wat meer voorkomt in Noord-Duitsland. De isolatie kan zeer economisch worden gerealiseerd in nieuwe gebouwen met matten en in oude gebouwen door middel van spouwmuurisolatie. De kosten liggen meestal rond de 15 tot 30 euro per vierkante meter.

Kelderisolatie (plafond) met spouwmuurisolatie

Voor de spouwmuurisolatie van de kelder is de procedure vergelijkbaar met die voor de toegankelijke vloerplaat. De holtes van het kelderplafond (indien aanwezig) worden gevuld met behulp van de inblaasmethode. Een dergelijke isolatie van het kelderplafond kost 15 tot 25 euro per vierkante meter. Als er geen holtes zijn, kunnen ze later worden gemaakt. Dit is echter zeer complex en duur. De prijzen zijn dan eerder 60 tot 80 euro per vierkante meter.

Platte dak-isolatie als spouwmuurisolatie

Een ander gebied waar spouwmuurisolatie wordt toegepast is het platte dak. Hier wordt de zogenaamde kouddakisolatie door een gat in het platte dak naar binnen geblazen. Na het inblazen wordt het gat weer gesloten. De kosten voor het inblazen van de isolatie van het platte dak bedragen 20 tot 60 euro per vierkante meter.

Ondersteuning voor een spouwmuurisolatie

Het inblazen van de isolatie zorgt niet alleen voor lage kosten, maar wordt ook gesubsidieerd door de overheid. In de regel heeft u recht op een eenmalige subsidie of op laagrentende leningen - beide van KfW.

De meeste mensen hier maken gebruik van de 430 subsidie en krijgen 10 procent van de totale kosten terug van KfW. Als u het geheel combineert met de installatie van een nieuw verwarmings- of ventilatiesysteem, kan dit oplopen tot 15 procent.

Let op: de subsidies zijn sterk veranderd! Sinds januari 2020 heeft de federale regering de steunprogramma's voor de renovatie en de bouw van energie-efficiënte gebouwen aangepast, onder meer in het kader van het klimaatbeschermingsprogramma 2030. Een eerste overzicht van het financieringsprogramma voor 2020 vindt u hier.

Belangrijk: Alle aanvragen moeten altijd vóór de implementatie worden ingediend en samen met een energieconsultant. De honoraria voor de energieconsultant liggen meestal tussen 150 en 300 euro.

Winstgevendheid en afschrijving

Het bijzondere aan de spouwmuurisolatietechniek is de relatief lage kostprijs. Daarom betaalt de spouwmuurisolatie zich financieel veel eerder terug dan andere soorten isolatie. Warmte-isolatie verlaagt in principe de energiekosten in het gebouw.

Dit betekent dat er minder geld hoeft te worden uitgegeven aan verwarming met olie, gas, pellets, elektriciteit enz. Deze kostenbesparing loont zich. Als men de investeringskosten voor spouwmuurisolatie vergelijkt met de besparing op de energiekosten, zullen de kosten in de meeste gevallen na ongeveer 4 tot 5 jaar zijn terugverdiend. De kosten werden weer "terugverdiend". De isolatie zelf zal echter nog geruime tijd op zijn plaats blijven.

Gedurende deze periode blijft de isolatie energiekosten besparen. Uiteindelijk besparen de meeste spouwmuurisolatiesystemen niet alleen CO2, maar vooral ook duurzame energiekosten. Hoeveel dat precies is, is moeilijk te voorspellen, omdat het hele gebouw in ogenschouw moet worden genomen. Daarnaast is het eigen verwarmingsgedrag altijd een belangrijke factor voor de hoogte van de gemaakte energiekosten.

Energieheldenbord

In dit energieheldenbord informeren we over de 3 gangbare types, de kosten en de subsidies voor gevelisolatie. We verwijzen hier naar gemiddelde waarden voor een reeds bestaande eengezinswoning of appartementsgebouw. Alle cijfers en kosten moeten worden opgevat als benaderende waarden.

Let op: De informatie over subsidies in de energy hero whiteboards verwijst altijd naar de huidige status ten tijde van de videopublicatie en is in januari 2020 veranderd. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.

Kosten voor andere isolatie

Er zijn veel alternatieve isolaties die overwogen kunnen worden, bijvoorbeeld als spouwmuurisolatie niet haalbaar is. Alle andere oplossingen zijn duurder en dus helemaal niet te isoleren, maar ze zijn ook geen echte optie.

Wat de prijzen betreft, moet u rekening houden met 3 tot 6 keer de kosten van conventionele isolatie. Economisch gezien zijn veel van de isolatiealternatieven echter nog steeds de moeite waard.