Kunnen externe en interne isolatie verenigbaar zijn?

externe isolatie

Muurisolatie is een belangrijk element van thermisch comfort. Zo kunnen bijvoorbeeld koudebruggen of geluidshinder worden verminderd. Laten we nu eens kijken of uitwendige en inwendige isolatie gunstig is.

Bereken, dankzij de offerteaanvraag hoeveel u kunt besparen op uw energiefactuur.

Afhankelijk van de woning is het zeker dat u op sommige plaatsen van buitenaf kunt isoleren en op andere plaatsen van binnenuit, om uw isolatie te maximaliseren.

Wat de combinatie van binnen- en buitenisolatie voor dezelfde muur betreft, dit is mogelijk, maar moet van geval tot geval worden bepaald, afhankelijk van de blootstelling van het huis of appartement aan zon, wind, regen, enz.

Als het gebruikte materiaal namelijk niet luchtdoorlatend is, kan dit de vochtigheid in de muren bevorderen, wat kan leiden tot schimmelvorming en andere ongemakken. Indien binnenisolatie samen met buitenisolatie wordt aangebracht zonder rekening te houden met de eigenschappen van het gebouw, kunnen er bovendien problemen ontstaan met de afvoer van muffe lucht.

  • Wat zijn de voor- en nadelen van uitwendige isolatie?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van binnenisolatie?
  • Hoeveel kan ik besparen op mijn energiefactuur als ik de muren isoleer?
  • Wat zijn de gemiddelde kosten van volledige muurisolatie?