Energieprestaties verbeteren voor onroerend erfgoed

Er is vanuit Europa en de Vlaamse regering veel aandacht voor duurzaamheid en het verbeteren van de energieprestaties. Maar hoe zit het met onroerend erfgoed? Dit zijn panden waar het niet zomaar is toegestaan om aanpassingen uit te voeren. Het is daarom van belang om maatwerkoplossingen te vinden om onroerend erfgoed te isoleren op een wijze die overeenstemt met de voorwaarden bij deze gebouwen. Op deze pagina geven we een beknopt overzicht van de mogelijkheden en van de restricties.

Onroerend erfgoed

Er staan door heel Vlaanderen monumentale gebouwen met een historische waarde. De constructie hiervan komt meestal niet overeen met de nieuwe normen voor energieprestatie. Het is niet vanzelfsprekend dat de energienormering doorgevoerd kan worden op dezelfde wijze als bij nieuwbouw en normale panden mogelijk is. Het is dan een optie om uit te wijken naar andere middelen die duurder kunnen uitvallen, het is dan mogelijk dat de eigenaar in aanmerking komt voor een erfgoedpremie.

Erfgoedpremie

Bij beschermd onroerend erfgoed, goederen in een erfgoedlandschap of goederen in een overgangszone bij beschermd erfgoed, is het mogelijk om een erfgoedpremie aan te vragen. Hier zijn uiteraard voorwaarden aan gesteld, het betreft de meerkosten die van toepassing zijn bij specifieke materialen en technieken. De energiebesparende ingrepen moeten opgenomen worden in een energieaudit. Wanneer er een energieaudit uitgevoerd moet worden voor een beschermd monument is het mogelijk om hiervoor een onderzoekspremie aan te vragen.

Erfgoedlening

Wanneer je de duurzaamheid en energieprestaties van onroerend erfgoed wilt verbeteren bestaat er ook een erfgoedlening op basis van een lage rente. Dit geldt voor leningen met een minimum bedrag van €25.000,- en een maximum van €250.000,-. Zelf moet je minimaal 20% van de totale investering zelf inbrengen.

Wanneer je meer wilt weten over de mogelijke premies voor energiebesparende maatregelen kun je terecht bij het Vlaams Energieagentschap.