Alles is energie

Er komt steeds meer aandacht voor hernieuwbare energie. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie is er een schijnbaar onuitputtelijke bron van energie die we steeds vaker en efficiënter toepassen. Toch is energie niet gratis, omdat er dure apparatuur nodig is om stroom te genereren en op te slaan. Naast het opwekken van groene stroom blijft isolatie uiteraard ook van belang. Welke energiebronnen heeft de natuur voor ons, en hoe wordt deze energie opgewekt?

Zon

Zonnepanelen op het dak zijn allang geen uitzondering meer, de technologie van deze panelen zijn de laatste jaren steeds verder verbeterd waardoor ze ook in ons klimaat voldoende energie op kunnen wekken. Op dit moment levert de zon meer dan 9000 maal meer energie op dan 7 miljard mensen op aarde nodig hebben. Steeds meer grote bedrijven met grote fabriekspanden en magazijnen plaatsen zonnepanelen op het dak om de opgewekte elektriciteit ter plekke te gebruiken voor de energiebehoefte.

Wind

Windenergie is uiteraard niet nieuw, de vele windmolens in het landschap dateren vaak al voor elektriciteit uit het stopcontact. Wind wordt omgezet in energie door beweging, meer wind leidt tot meer beweging en zo kan er energie worden opgewekt. In tegenstelling tot zonne-energie kun je niet zomaar een windmolen op het dak plaatsen, daarom wordt windenergie op andere plaatsen gegeneerd. Soms op het land en vaak langs de kust, op plekken waar de windkracht hoog ligt.

Water

Energie uit stromend water is minder bekend bij de consument, toch wordt er veel gebruik gemaakt van stromend of vallend water om energie op te wekken. De lage landen in Europa zijn minder geschikt voor water-energie omdat er niet genoeg hoogteverschillen bestaan om het water in beweging te houden. Frankrijk is een grote producent van waterkrachtenergie.

De combinatie van optimale isolatie, duurzame en hernieuwbare energieopwekking en energiezuinige apparatuur helpt niet alleen de energierekening te reduceren, het is ook goed voor het milieu en de toekomst.